Zmiany w komunikacji pod wiaduktem na ul. Składowej w Stargardzie

12 czerwca 2023

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają prace przy przebudowie drugiej połówki wiaduktu na ul. Składowej w Stargardzie. Prace będą wiązały się z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, która będzie obowiązywała od 19 czerwca br. Wykonawca uzgodnił ją z zarządcą drogi. Dla kierowców zostaną wyznaczone objazdy. Będzie o nich informowało czytelne oznakowanie. Prace będą prowadzone na jednej połowie wiaduktu, dzięki czemu utrzymany zostanie ruch pociągów pasażerskich i towarowych.

W miejsce starego wiaduktu powstanie nowa przeprawa o bardziej wytrzymałej konstrukcji, która zapewni większy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Obiekt zostanie poszerzony, dzięki czemu kierowcy zyskają szerszą jezdnię, a dla pieszych i rowerzystów powstaną chodniki oraz ścieżka rowerowa. Konstrukcja obiektu będzie także dostosowana do planowanej obwodnicy drogowej Stargardu. Pozwoli to na usprawnienie komunikacji w mieście i wyprowadzenie częściowo ruchu samochodów z centrum poza miasto.

Prace na pozostałych trzech wiaduktach, wykonawca będzie mógł sukcesywnie rozpocząć po oddaniu do użytku pierwszej połówki stacji w Stargardzie. Planowane jest to we wrześniu br.  Aby wykonawca mógł przystąpić do rozpoczęcia prac muszą zostać spełnione wszystkie procedury obowiązujące w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. Przede wszystkim przebudowane tory, sieć trakcyjna, wiadukty i urządzenia sterowania ruchem kolejowym muszą spełniać wszystkie parametry i normy zgodne z przepisami, a tym samym przejść pozytywnie odbiory przez inspektora nadzoru budowalnego. W związku z tym, że ruch pociągów nadzorowany będzie z nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, ze względów bezpieczeństwa podlegają one rygorystycznej procedurze odbiorowej.

Przebudowa stacji i czterech wiaduktów w Stargardzie realizowana jest w ramach wartej ponad 4 miliardy złotych modernizacji linii Poznań – Szczecin, współfinansowanej z programu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF).

Nowe perony i lepszy dostęp do pociągów na linii Poznań - Szczecin
Postępują prace na linii kolejowej Wronki-Słonice