Zdjęcie przedstawia montowanie nowej konstrukcji mostu nad Wartą we Wronkach w marcu 2020 roku.

Szybkie i wygodne podróże przez Wronki

29 kwietnia 2020

Trwa modernizacja odcinka linii kolejowej E59 łączącego Poznań ze Szczecinem. Zaawansowane prace prowadzone są m.in. we Wronkach, gdzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przebudowują stację oraz budują most kolejowy nad Wartą. Dzięki inwestycji współfinansowanej przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę” mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do kolei, a ich codzienne podróże będą szybsze i wygodniejsze.

Wronki z nowoczesnym mostem kolejowym

W miejscu starej przeprawy nad rzeką Wartą, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. budują nowy most. Po raz pierwszy w Polsce, ze względu na nietypowe, bardzo duże gabaryty przyczółków starego mostu, przy budowie nowej przeprawy zastosowano lekką, stalową konstrukcję. Ilość stali zużytej do budowy obiektu ograniczono do około 1000 ton.  Obiekt będzie się składał z 3 przęseł o długości: 52 m, 86 m i 52 m. Wysokość przeprawy pod środkowym przęsłem to prawie 5 m. Most powstanie etapowo, bez konieczności budowy podpór tymczasowych na środku rzeki z użyciem ciężkiego sprzętu. Po wyburzeniu i wybudowaniu części przeprawy pod jednym torem prace przeniosą się na drugą część mostu. Takie rozwiązanie zapewnia ciągłość ruchu pociągów na obiekcie. Aktualnie wykonawca wybudował już filary i scalana jest konstrukcja środkowego przęsła. Nowy most będzie gotowy w przyszłym roku. 

Wygodne podróże z odnowionej stacji kolejowej

Prawdziwą metamorfozę przejdzie stacja kolejowa we Wronkach. Po zakończonych pracach, pasażerowie będą korzystać z dwóch nowoczesnych peronów dwukrawędziowych i wygodnego przejścia podziemnego. Pierwszy, nowy peron wyspowy został oddany do użytku w ubiegłym roku. W kolejnym etapie będzie przebudowany peron nr 2.  Docelowo zlikwidowany zostanie peron przy budynku dworca. W związku z prowadzonymi pracami zmieni się organizacja ruchu na stacji. Podróżni dojdą do peronów od budynku dworca, wzdłuż ul. Dworcowej a następnie bezpiecznym przejściem w poziomie torów.

Po zakończonych pracach pasażerom będzie łatwiej wsiadać i wysiadać z pociągu z wyższych peronów. Nowe oświetlenie, monitoring i antypoślizgowa nawierzchnia oraz wiaty i ławki zagwarantują bezpieczeństwo i komfort. Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Budowane w obrębie stacji kolejowej przejście podziemne z windami zostanie wydłużone aż do ulicy Towarowej. Dzięki niemu pasażerowie zyskają wygodne dojście na perony, a mieszkańcy osiedla na Górce bezpieczne przejście do centrum miasta.

Szybko i bezpiecznie z Poznania do Wronek

W ramach prac prowadzonych na linii łączącej Poznań z Wronkami wymienione zostanie ponad 100 km torów i sieci trakcyjnej. Po nowych torach pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h. Pasażerowie już korzystają z nowych peronów w Poznaniu Wola, Kiekrzu, Pamiątkowie, Baborówku i Wronkach. Łącznie na tym odcinku przebudowanych zostanie 16 peronów. Na 26 przejazdach kolejowo-drogowych będą zamontowane dodatkowe zabezpieczenia oraz wymienione płyty drogowe. Między Poznaniem w Wronkami zostanie zmodernizowanych także 6 wiaduktów i 3 mosty.

Ważna inwestycja dla Polski

Trasa Poznań Główny – Szczecin Dąbie to ważny szlak nie tylko dla ruchu pasażerskiego, ale także dla pociągów towarowych. Prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycja ma nie tylko znaczenie ogólnopolskie, ale także wpłynie na rozwój regionów oraz ich integrację poprzez lepsze skomunikowanie Europy południowowschodniej (Austria, Bułgaria, Czechy, Rumunia, Serbia oraz Węgry) z krajami bałtyckimi. Po zakończeniu wszystkich prac zwiększy się przepustowość linii i skróci czas przejazdu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków instrumentu „Łącząc Europę”. Całkowity koszt inwestycji to około 2,2 mld PLN z czego około 1,8 mld pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Wszystkie informacje o projekcie, w tym szczegóły związane ze zmianą organizacji ruchu znajdują się na stronie internetowej: www.poznan-szczecin.pl

Zmiana organizacji ruchu na stacji kolejowej Wronki od 4.05.2020 r.
Zamknięcie przejazdu kolejowo – drogowego w Szamotułach w ciągu drogi gminnej Kępa-Piaskowo w dniach 14-28.04.2020 r.