Zdjęcie przedstawia otwarty wiadukt na ul. Składowej w Stargardzie. Pod obiektem przejeżdżają samochody.

Stargard: otwarcie przejazdu pod wiaduktem na ul. Wyszyńskiego

30 lipca 2021

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują o zakończeniu pierwszego etapu prac w Stargardzie na wiadukcie w ciągu ul. Wyszyńskiego. Od 2 sierpnia 2021 r. wznowiony będzie ruch samochodów i autobusów komunikacji miejskiej. Piesi będą nadal korzystać z dotychczasowego, wyznaczonego przejścia przez stację. Tego samego dnia zamknięty zostanie przejazd pod wiaduktem przy ul. Pierwszej Brygady.

Na przebudowywanej obecnie części wiaduktu przy ulicy Wyszyńskiego zakończono betonowanie podpór, zamontowano konstrukcje stalowe oraz wykonano konstrukcje betonowe przęseł. Roboty prowadzone są przy utrzymaniu ruchu pociągów. 

Wykonawca kładzie nawierzchnię jezdni. Od 2 sierpnia br.  przejazd wiaduktem będzie otwarty dla ruchu samochodowego oraz autobusów komunikacji miejskiej. Piesi, tak jak dotychczas, będą korzystać z wyznaczonego przejścia przez stację.

Po zakończeniu pierwszego etapu prac na wiadukcie przy ul. Wyszyńskiego, roboty obejmą kolejne wiadukty: przy ul. Pierwszej Brygady/Konopnickiej oraz przy ul. Bogusława IV. W pierwszej kolejności na obu obiektach wykonawca przełoży instalację sieci ciepłowniczej. Prace w tym zakresie planowane są w sierpniu na wiadukcie przy ul. Pierwszej Brygady/Konopnickiej, a we wrześniu na wiadukcie przy ul. Bogusława IV. Dla samochodów zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. 

W październiku ze względu na prace m.in. przy ścianach oporowych w ciągu ulicy Szczecińskiej, konieczne będzie ponowne, tymczasowe zamknięcie przejazdu pod wiaduktem przy ul. Wyszyńskiego, a ruch samochodowy zostanie wznowiony na dwóch innych, tymczasowo zamkniętych wiaduktach. 

Po zakończeniu pierwszego etapu prac na wiaduktach przy ulicach Składowej i Wyszyńskiego, jak również przywróceniu ruchu kołowego oraz pieszego, od listopada br. rozpocznie się przebudowa wiaduktów przy ul. Pierwszej Brygady/Konopnickiej oraz przy ul. Bogusława IV. 

Rokietnica, kolejna dostępniejsza stacja na linii Poznań – Szczecin
PLK rozpoczynają przebudowę wiaduktu przy ul. Składowej w Stargardzie