O inwestycji

Modernizowany odcinek linii kolejowej E59 Poznań Główny – Szczecin Dąbie jest fragmentem międzynarodowego korytarza kolejowego Bałtyk-Adriatyk (AGC/TEN-T), który na terenie Polski prowadzi przez  Świnoujście – Szczecin – Poznań – Wrocław – Opole – Chałupki. Modernizacja linii E59 poprawi dostęp towarów i podróżnych z Poznania i południowej Polski oraz południowej i środkowej Europy do nadbałtyckich portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Poprawi się bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego. Pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Czas przejazdu najszybszego pociągu na tym odcinku będzie krótszy o około 50 min. Zostaną zlikwidowane tzw. „wąskie gardła” i poprawi się przepustowość linii. Pasażerowie będą korzystali ze zmodernizowanych stacji i przystanków. Perony  będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, będą wyposażone we wiaty peronowe, nowoczesne oświetlenie i system informacji pasażerskiej. Na antypoślizgowej nawierzchni peronów będą zamontowane ścieżki naprowadzające dla osób niedowidzących i niewidomych. Dojścia do peronów ułatwią wygodne pochylnie lub nowo wybudowane  przejścia podziemne. Prace między Poznaniem Głównym a Szczecinem Dąbie prowadzone są w ramach dwóch projektów: „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” (odcinki Poznań Główny – Wronki oraz Słonice – Szczecin Dąbie) i „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice” (odcinek Wronki – Słonice).

Cel projektu

Globalny:

 • wzrost mobilności społeczeństwa pomiędzy krajami UE,
 • większa dostępność rynku pracy,
 • łatwiejsza wymiana handlowa,
 • poszerzone rynki zbytu,
 • współpraca transgraniczna w zakresie transportu towarów,
 • dostosowanie linii do standardów europejskich.

Regionalny/międzyregionalny:

 • krótszy czas podróży na odcinku Poznań Główny– Szczecin Dąbie,
 • lepsza przepustowość linii (likwidacja wąskich gardeł),
 • wzrost bezpieczeństwa,
 • zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h i pociągów towarowych do 80–120 km/h,
 • wzrost atrakcyjności kolei względem innych środków transportu,
 • wzrost mobilności społeczeństwa i towarów pomiędzy regionami zachodniej Polski,
 • zwiększenie dostępności kolei dla osób starszych i o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • zwiększenie efektywności sterowania ruchem kolejowym.

Zakres prac między Poznaniem a Szczecinem

przebudowa 14 stacji i 17 przystanków
przebudowa 63 peronów wraz z małą architekturą
modernizacja 95 mostów i wiaduktów kolejowo-drogowych
modernizacja 72 przejazdów kolejowo-drogowych
dostosowanie 94 obiektów inżynieryjnych do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt
budowa Lokalnego Centrum Sterowania w Stargardzie oraz rozbudowa istniejącego Lokalnego Centrum Sterowania w Poznaniu
przebudowa nawierzchni i podtorza wraz z odwodnieniem na ok. 195 km linii
modernizacja sieci trakcyjnej na ok. 195 km linii kolejowej
modernizacja urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnych

Mapa projektu

Odcinek Poznań Główny – Wronki (prace zakończone)

 • przebudowano 4 stacje kolejowe: Kiekrz, Rokietnica, Szamotuły i Wronki oraz 4 przystanki Poznań Wola, Pamiątkowo, Baborówko i Pęckowo,
 • wybudowano 5 nowych przejść pod torami: w Poznaniu ul. Bużańska, Kiekrzu, Rokietnicy, Szamotułach i Wronkach,
 • przebudowano 16 peronów wraz z małą architekturą oraz dostosowano je do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • przebudowano 26 mostów i wiaduktów kolejowych oraz drogowych,
 • zmodernizowano 27 przejazdów kolejowo-drogowych,
 • wymieniono około 118 km torów i sieci trakcyjnej.

Odcinek Wronki – Słonice

 • przebudowa 6 stacji kolejowych: Miały, Drawski Młyn, Podlesiec, Dobiegniew, Bierzwnik, Słonice i 4 przystanków: Mokrz, Drawiny, Mierzęcin i Rębusz,
 • budowa 1 przejścia pod torami w Dobiegniewie,
 • przebudowa 20 peronów wraz z małą architekturą oraz dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • modernizacja 35 mostów i  wiaduktów kolejowych i drogowych,
 • modernizacja 24 przejazdów kolejowo-drogowych,

Odcinek Słonice – Choszczno

 • przebudowa stacji kolejowej Choszczno i przystanku Stary Klukom,
 • budowa przejścia pod torami na stacji Choszczno,
 • przebudowa 4 peronów wraz z małą architekturą oraz dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • modernizacja 4 mostów i wiaduktów kolejowych i drogowych
 • modernizacja 5 przejazdów kolejowo-drogowych.

Odcinek Choszczno – Stargard

 • przebudowa stacji kolejowej: Dolice oraz 5 przystanków: Ziemomyśl, Morzyca, Kolin, Strzebielewo Pyrzyckie oraz Witkowo Pyrzyckie,
 • przebudowa 12 peronów wraz z małą architekturą oraz dostosowanie ich do osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • modernizacja 10 przejazdów kolejowo-drogowych,
 • modernizacja 19 mostów i wiaduktów kolejowych i drogowych.

Odcinek Stargard – Szczecin Dąbie

 • przebudowa 2 stacji kolejowych: Stargard i Reptowo, oraz 3 przystanków: Grzędzice, Miedwiecko i Szczecin Zdunowo,
 • przebudowa 11 peronów wraz z małą architekturą oraz dostosowanie ich do osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • przebudowa 6 mostów oraz  wiaduktów kolejowych i drogowych
 • przebudowa 3 przejść pod torami: Stargard, Reptowo i Szczecin Zdunowo,
 • modernizacja 6 przejazdów kolejowo-drogowych.

Wartość projektu

Wartość projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” wynosi 495 300 118 EURO, z czego 407 532 937  EURO jest dofinansowane przez Unię Europejską z instrumentu finansowego „Łącząc Europę”.

Wartość projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki Słonice Wynosi 302 735 223,00 EUR – z czego 60 547 045,00 EUR jest dofinansowane przez Unię Europejską z instrumentu finansowego „Łącząc Europę”.