Zdjęcie pokazuje wiadukt na ul. Bogusława IV w Stargardzie z lotu ptaka.

Kolejny etap modernizacji infrastruktury kolejowej w Stargardzie

7 lipca 2022

W Stargardzie, w ramach modernizacji linii kolejowej Poznań – Szczecin, przebudowywane są 4 wiadukty kolejowe. Realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycja o wartości ponad 4 miliardy złotych jest współfinansowana przez Unię Europejską  z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Od 18 lipca br.  rozpocznie się kolejny etap na  wiadukcie przy ul. Pierwszej Brygady/Konopnickiej.

Na wiadukcie przy ul. Pierwszej Brygady/Konopnickiej wykonawca zakończył prace rozbiórkowe połowy obiektu oraz wykonał pale fundamentowe pod przyczółki nowego wiaduktu. Następnie rozpocznie się  budowa pierwszej części nowego obiektu. W związku z tym od poniedziałku, 18 lipca,  wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana w organizacji ruchu. Ruch samochodowy i pieszy zostanie zamknięty. Tego dnia  zostanie otwarty przejazd pod wiaduktem na ul. Bogusława IV, gdzie zakończono prace związane m.in. z wykonaniem zbrojenia podpór.

W Stargardzie przebudowywane są również wiadukty kolejowe przy ulicach: Składowej i Wyszyńskiego. Przejazd pod wiaduktem nad ul. Składową jest otwarty dla ruchu kołowego i pieszego. Natomiast przejazd pod wiaduktem nad ul. Wyszyńskiego jest otwarty dla ruchu samochodowego i jednostronnie dla ruchu pieszego.

Zmodernizowane wiaduktu kolejowe w Stargardzie będą wyższe, szersze, a piesi i rowerzyści zyskają chodniki oraz ścieżki rowerowe. Nowe konstrukcje obiektów poprawią parametry techniczno-eksploatacyjne linii kolejowej – pozwolą na podniesienie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h, a towarowych do 120 km/h. Konstrukcja wiaduktu przy ul. Składowej będzie dostosowana do planowanej obwodnicy drogowej Stargardu. Pozwoli to na usprawnienie komunikacji w mieście i wyprowadzenie częściowo ruchu samochodów z centrum. Dzięki realizacji inwestycji kolejowych w  Stargardzie wzrośnie bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.

Inwestycja „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” warta ponad 4 miliardy złotych jest współfinansowana z instrumentu Unii Europejskiej „CEF” („Łącząc Europę”).

Zobacz, jak zmienia się stacja w Stargardzie 
Nowy tory i lepszy dostęp do pociągów na linii Poznań - Szczecin