Infografika przedstawia plan nowej organizacji ruchu na stacji kolejowej w Stargardzie. Schemat pokazuje tymczasowe przejście dla pieszych między ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Towarowej, który obowiązuje od 31 marca 2020 roku.

Zmiana organizacji ruchu na stacji Stargard

31 marca 2020

W związku z zamknięciem torów przy peronie nr 3 od 31 marca br. została zmieniona organizacja ruchu na stacji Stargard. Dojście  do Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego jest wyznaczone między ulicami Dworcową i Towarową, następnie tunelem stacyjnym do peronu nr 2 i dalej tymczasowo wyznaczonym przejściem.

Tak jak do tej pory, osoby o ograniczonej możliwości poruszania się będą mogły korzystać z przejścia zlokalizowanego na wysokości budynku poczty. Pociągi odjeżdżają jedynie z peronów nr 1 i nr 2. O  zmianach informują podróżnych komunikaty na stacji oraz tablice informacyjne. 

Zmiany w organizacji ruchu związane są z przebudową stacji Stargard oraz modernizacją, przylegającego do niej, wiaduktu nad ul. Kardynała Wyszyńskiego. XIX wieczny obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejscu powstanie nowa przeprawa. Po nowym wiadukcie przeprowadzone zostanie 6 torów (do tej pory przebiegało przez niego 7 torów). Obiekt będzie miał ok. 21 m. długości, ok. 18,5 m. szerokości i 4 m. wysokości. Przebudowana zostanie także biegnąca pod wiaduktem ulica, co oznacza, że na modernizacji zyskają nie tylko pasażerowie, ale także piesi, kierowcy i rowerzyści, którzy przejadą pod torami bezpieczniej. Po dwóch stronach 7-metrowej jezdni wybudowane zostaną ścieżki rowerowe oraz chodniki. Pod wiaduktem znajdą się także schody prowadzące bezpośrednio na perony. 

Zamknięcie przejazdu kolejowo – drogowego w Szamotułach w ciągu drogi gminnej Kępa-Piaskowo w dniach 14-28.04.2020 r.
Wronki – nowoczesny most na Warcie