Zdjęcie przedstawia pasażerów wchodzących do pociągu na przystanku Morzyca.

Wygodnie i bezpiecznie ze Słonic do Szczecina

27 października 2020

Nowe stacje i przystanki dostępne dla wszystkich

Wygodne, wyższe perony ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pociągów oraz wiaty, ławki i oświetlenie na peronach poprawiły komfort podróży między Słonicami a Szczecinem. Z nowych peronów korzystają już mieszkańcy Kolina, Choszczna, Morzycy, Starego Klukomia, Szczecina Zdunowo i Reptowa. 

W ramach inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., współfinansowanej przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”, między Poznaniem i Szczecinem 32 stacje i przystanki będą dostosowane do potrzeb wszystkich pasażerów. Wygodne dojście do peronów zapewnią pochylnie lub windy. Po zakończeniu inwestycji najszybsze pociągi pokonają trasę z Poznania do Szczecina poniżej 2 godzin.  

Infografika przedstawia korzyści z użytkowania stacji i przystanków znajdujących się na odcinku Szczecin-Słonice. Podkreślone są korzyści użytkowania infrastruktury kolejowej przez pasażerów.
Stary Klukom – przed modernizacją 

 

Stary Klukom – wizualizacja 

 

Stary Klukom – podróżni odjeżdżają już pociągiem z nowego peronu

 

W Starym Klukomiu pasażerowie korzystają już z nowego peronu nr 2 (w kierunku Poznania). Nowy, wyższy peron w ułatwia wsiadanie i wysiadanie z wagonów. Na peronie z antypoślizgową nawierzchnią i liniami naprowadzającymi dla osób niewidomych i niedowidzących umieszczono ławki i energooszczędne oświetlenie oraz nowe oznakowanie i tablice z rozkładami jazdy.  Na peron prowadzi tymczasowe dojście. Docelowo, w jego miejscu postanie wygodna pochylnia.   

Budowany obecnie peron nr 1 (w kierunku Szczecina) jest przesunięty bliżej przejazdu kolejowo-drogowego, dzięki czemu podróżni wygodnie i bezpiecznie dotrą do pociągów.     

Zakończenie prac na obu peronach wraz z montażem docelowej infrastruktury planowane jest w I kwartale 2021 roku. 

Choszczno – przed modernizacją 

 

Choszczno – wizualizacja 

 

Choszczno – nowy peron zapewnia wygodniejsze podróże

 

Podróżni podróżują już z przebudowanego peronu nr 2. Nowy, wyższy obiekt ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Wiaty, tablice informacyjne, nagłośnienie i oznakowanie dla niepełnosprawnych w języku Braille’a  zostaną zamontowane jeszcze w tym roku. Peron wyłożony jest antypoślizgową nawierzchnią z liniami naprowadzającymi dla osób niewidomych i niedowidzących. 

Na stacji trwa budowa nowego przejścia podziemnego, które ułatwi dojście na perony oraz połączy obie strony miasta. Będzie wyposażone w pochylnie. Rozpoczęła się także modernizacja peronu nr 1. Prace w Choszcznie zakończą się w I kwartale 2021 roku. 

Morzyca – przed modernizacją 
Morzyca – wizualizacja
Morzyca – podróżni korzystają już z nowego peronu

 

Z odnowionego peronu w Morzycy codzienne podróże mieszkańców są wygodniejsze. Antypoślizgowa nawierzchnia zwiększyła bezpieczeństwo, a  nowe ławki i jasne oświetlenie komfort podróży. Do końca roku na przystanku zamontowane zostaną wiaty, które ochronią pasażerów przed opadami i słońcem. Aktualnie trwa modernizacja peronu przy drugim torze. 

Reptowo – przed modernizacją

 

Reptowo – wizualizacja 

 

Reptowo – nowy peron zapewnia wygodne podróże

 

W Reptowie od połowy października pasażerowie korzystają z nowego peronu nr 2 (w kierunku Poznania). Peron wyłożony jest antypoślizgową nawierzchnią z liniami prowadzącymi dla osób niewidomych i niedowidzących.  Na peronie stoją nowe ławki i tablice informacyjne, a docelowo zostaną zamontowane na nim nowe wiaty. 

Obecnie w Reptowie trwa budowa przejścia podziemnego, którym pasażerowie bezpiecznie, schodami i pochylniami dostaną się na perony. Nowy pieszo-rowerowy tunel ułatwi także przejście na drugą stronę torów. Zakończenie prac planowane jest w pierwszej połowie 2021 roku. 

Kolin – przed modernizacją

 

Kolin – wizualizacja 
Kolin – nowy peron zapewnia wygodne podróże

 

Podróżni korzystają ze zmodernizowanego peronu nr 2 w Kolinie. Na antypoślizgowej nawierzchni są ustawione ławki i jest zamontowane nowe oświetlenie. Docelowo, na stacji będzie jeszcze monitoring i nowe nagłośnienie. Dzięki inwestycji codzienne podróże koleją są wygodniejsze. 

Szczecin Zdunowo – przed modernizacją

 

Szczecin Zdunowo – wizualizacja 
Szczecin Zdunowo – peron udostępniony podróżnym

Na przystanku Szczecin Zdunowo podróżni jadący w kierunku Stargardu korzystają już z nowego peronu. Nowy, wyższy obiekt z antypoślizgową nawierzchnią ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągu.

Trwa budowa przejścia podziemnego, wyposażonego w pochylnie, które zapewni nie tylko bezpieczne dojście na perony, ale także wygodne przejście na drugą stronę miasta. Zakończenie budowy planowane jest w II kwartale 2021 roku.

Nowa lokalizacja peronów i przejścia podziemnego dostosowana jest do planowanych nowych przystanków komunikacji miejskiej i parkingu, co pozwoli na wygodne łączenie kolei z innymi środkami transportu.

Sprawdź, jak idą prace na linii i z czego już korzystają podróżni:

Korzyści z inwestycji:

  • wyższy komfort podróży -> zmodernizowane stacje i przystanki dostępne dla wszystkich pasażerów
  • krótszy czas przejazdu między Poznaniem a Szczecinem -> nowe tory, rozjazdy i sieć trakcyjna
  • wzrost bezpieczeństwa podróży -> zmodernizowane obiekty inżynieryjne; nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym
Większy komfort podróży na kolejnych stacjach i przystankach między Poznaniem i Wronkami
Zachęcą do podróży koleją - nowe perony między Stargardem a Szczecinem