Autobus przejeżdża pod otwartym wiaduktem na ulicy Wyszyńskiego w Stargardzie.

Stargard: 15 grudnia samochody wróciły na ul. Wyszyńskiego

17 grudnia 2021

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły kolejny etap przebudowy wiaduktu kolejowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Szczecińskiej w centrum Stargardu. Od połowy grudnia obiekt jest otwarty dla ruchu drogowego. Jeszcze w tym roku dla samochodów otwarty zostanie przejazd pod wiaduktem na ul. Składowej.

W grudniu zakończono zasadnicze roboty budowlane pod trzema torami na wiadukcie na ul. Wyszyńskiego. Od 15 grudnia pod wiaduktem został przywrócony ruch drogowy i pieszy. Kolejny etap przebudowy obiektu pod następnymi torami planowany jest w przyszłym roku. Wykonawca rozbierze wówczas starą część wiaduktu i wybuduje całkowicie nową. Po zakończeniu prac pod wiaduktem  będzie szersza,  7-metrowa jezdnia, a dla pieszych i rowerzystów po obu stronach powstaną chodniki oraz ścieżki. Od strony ulic Barnima i Bema powstanie bezpośrednie wejście na perony z chodnika pod wiaduktem. Nowy obiekt poprawi bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego oraz usprawni układ komunikacyjny miasta.

Do końca roku zostanie wznowiony ruch drogowy pod przebudowywanym wiaduktem na ul. Składowej. Obiekt jest poszerzany, dzięki czemu docelowo kierowcy zyskają szerszą jezdnię, a dla pieszych i rowerzystów powstaną chodniki oraz ścieżka rowerowa. Konstrukcja obiektu będzie także dostosowana do planowanej obwodnicy drogowej Stargardu. Pozwoli to na usprawnienie komunikacji w mieście i wyprowadzenie częściowo ruchu samochodów z centrum poza miasto.

Przebudowa wiaduktów w Stargardzie prowadzona jest w ramach modernizacji linii kolejowej E59 Poznań Główny – Szczecin Dąbie współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF. Po zakończeniu inwestycji i uzyskaniu pozwoleń pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Czas przejazdu najszybszego pociągu na tym odcinku będzie krótszy o około 50 minut.

Stacja Miały zmienia się dla podróżnych – będą wygodne perony i dogodne dojście
Kolejne perony wygodniejsze dla podróżnych między Szczecinem a Poznaniem