O inwestycji

Modernizowany odcinek linii kolejowej E59 Poznań Główny – Szczecin Dąbie” jest fragmentem międzynarodowego korytarza kolejowego Bałtyk-Adriatyk (AGC/TEN-T), który na terenie Polski prowadzi przez  Świnoujście – Szczecin – Poznań – Wrocław – Opole – Chałupki. Modernizacja linii E59 poprawi dostęp towarów i podróżnych z Poznania i południowej Polski oraz południowej i środkowej Europy do nadbałtyckich portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Poprawi się bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego. Pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Czas przejazdu najszybszego pociągu na tym odcinku będzie krótszy o około 50 min. Zostaną zlikwidowane tzw. „wąskie gardła” i poprawi się przepustowość linii. Pasażerowie będą korzystali ze zmodernizowanych stacji i przystanków. Perony  będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, będą wyposażone we wiaty peronowe, nowoczesne oświetlenie i system informacji pasażerskiej. Na antypoślizgowej nawierzchni peronów będą zamontowane ścieżki naprowadzające dla osób niedowidzących i niewidomych.  Dojścia do peronów ułatwią wygodne pochylnie lub nowo wybudowane  przejścia podziemne.

Cel projektu

Globalny:

 • wzrost mobilności społeczeństwa pomiędzy krajami UE,
 • większa dostępność rynku pracy,
 • łatwiejsza wymiana handlowa,
 • poszerzone rynki zbytu,
 • współpraca transgraniczna w zakresie transportu towarów,
 • dostosowanie linii do standardów europejskich.

Regionalny/międzyregionalny:

 • krótszy czas podróży na odcinku Poznań Główny – Wronki oraz Słonice – Szczecin Dąbie,
 • lepsza przepustowość linii (likwidacja wąskich gardeł na odcinku Poznań główny – Wronki oraz Słonice – Szczecin Dąbie),
 • wzrost bezpieczeństwa na odcinku Poznań Główny – Wronki oraz Słonice – Szczecin Dąbie,
 • zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h i pociągów towarowych do 80–120 km/h,
 • wzrost atrakcyjności kolei względem innych środków transportu,
 • wzrost mobilności społeczeństwa i towarów pomiędzy regionami zachodniej Polski,
 • zwiększenie dostępności kolei dla osób starszych i o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • zwiększenie efektywności sterowania ruchem kolejowym.

Zakres prac

przebudowa 11 stacji kolejowych
przebudowa 43 peronów wraz z małą architekturą
modernizacja 12 wiaduktów kolejowo-drogowych
modernizacja 44 i likwidacja 12 przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie szyn
budowa 48 obiektów inżynieryjnych z dostosowaniem do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt
dostosowanie 6 obiektów inżynieryjnych do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt
budowa Lokalnego Centrum Sterowania w Stargardzie oraz rozbudowa istniejącego Lokalnego Centrum Sterowania w Poznaniu
przebudowa nawierzchni i podtorza wraz z odwodnieniem na ok. 118 km linii
modernizacja 248 km sieci trakcyjnej
modernizacja urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnych

Mapa projektu

Odcinek Poznań Główny – Rokietnica

 • przebudowa 2 stacji kolejowych: Kiekrz i Rokietnica i przystanku Pamiątkowo,
 • budowa 3 nowych przejść pod torami: Poznań ul. Bużańska, Kiekrz i Rokietnica,
 • przebudowa 6 peronów wraz z małą architekturą oraz dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • przebudowa 4 wiaduktów kolejowo-drogowych,
 • modernizacja 7 przejazdów kolejowo-drogowych,
 • budowa 3 nowych przejść pod torami: Poznań ul. Bużańska, Kiekrz i Rokietnica.

Odcinek Rokietnica – Wronki

 • przebudowa 3 stacji kolejowych: Szamotuły, Pęckowo i Wronki,
 • budowa 2 przejść pod torami: Szamotuły i Wronki,
 • przebudowa 10 peronów wraz z małą architekturą oraz dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • przebudowa 2 wiaduktów kolejowo-drogowych,
 • modernizacja 19 przejazdów kolejowo-drogowych,
 • przebudowa torów i sieci trakcyjnej na długości ok. 76 km,
 • budowa 15 obiektów inżynieryjnych o funkcji przejść dla zwierząt.

Odcinek Słonice – Choszczno

 • przebudowa stacji kolejowej Choszczno i przystanku Stary Klukom,
 • budowa przejścia pod torami na stacji Choszczno,
 • przebudowa 4 peronów wraz z małą architekturą oraz dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • modernizacja 5 przejazdów kolejowo-drogowych,
 • przebudowa torów i sieci trakcyjnej na długości ok. 23 km,
 • dostosowanie 3 obiektów inżynieryjnych do funkcji przejść dla zwierząt.

Odcinek Choszczno – Stargard

 • przebudowa 2 stacji kolejowych: Dolice, Kolin i 4 przystanków: Ziemomyśl, Morzyca, Strzebielowo Pyrzyckie, Witkowo Pyrzyckie,
 • przebudowa 12 peronów wraz z małą architekturą oraz dostosowanie ich do osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • modernizacja 10 przejazdów kolejowo-drogowych,
 • przebudowa torów i sieci trakcyjnej na długości ok. 60 km,
 • dostosowanie 21 obiektów inżynieryjnych do funkcji przejść dla zwierząt.

Odcinek Stargard – Szczecin Dąbie

 • przebudowa 2 stacji kolejowych: Stargard i Reptowo, oraz 3 przystanków: Grzędzice, Miedwiecko i Szczecin Zdunowo,
 • przebudowa 11 peronów wraz z małą architekturą oraz dostosowanie ich do osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • przebudowa 4 wiaduktów kolejowo-drogowych i 3 przejść pod torami: Stargard, Reptowo i Szczecin Zdunowa,
 • modernizacja 6 przejazdów kolejowo-drogowych,
 • przebudowa torów i sieci trakcyjnej na długości ok. 24 km,
 • dostosowanie obiektów inżynieryjnych do funkcji przejść dla zwierząt.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie wynosi około 2,1 mld PLN. Kwota dofinansowania przez Unię Europejską z instrumentu finansowego „Łącząc Europę” wynosi około 1,8 mld PLN.