Zdjęcie z konferencji prasowej, na której podpisano umowę na wykonanie zabudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku między Słonicami a Szczecinem Dąbie w grudniu 2018 roku.

Nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym między Słonicami a Szczecinem Dąbiem

21 grudnia 2018

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały 21 grudnia 2018 r. w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” kolejną umowę na zaprojektowanie i wykonanie zabudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej między Słonicami a Szczecinem Dąbie. Umowa z firmą AŽD Praha s.r.o. obejmuje także budowę lokalnego centrum sterowania (LCS) w Stargardzie.

Nowoczesne LCS dzięki komputerowemu systemowi, który będzie wspierał pracę dyżurnych ruchu, poprawi poziom bezpieczeństwa ruchu pociągów. Nowoczesna sieć teletransmisyjna zapewni stałą łączność pomiędzy posterunkami ruchu. Na modernizowanych peronach i przejazdach kolejowo-drogowych zostanie zainstalowany monitoring. Projekt przewiduje także budowę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na stacjach i przystankach między Poznaniem a Wronkami i Słonicami a Szczecinem Dąbie.

Wartość podpisanej Umowy wynosi 201,2 mln zł netto z czego 165,5 mln zł netto pochodzi ze środków finansowych instrumentu „Łącząc Europę” Unii Europejskiej.

Szamotuły i Wronki – sprawdź, jak zmienią się te stacje po zakończonej modernizacji
Kontynuujemy prace na odcinku Poznań Główny – Wronki