Na zdjęciu widoczny jest pociąg przejeżdżają przez tory kolejowe.

Modernizacja linii Poznań – Wronki skróci podróż do Szczecina

30 sierpnia 2018

Rozpoczęły się prace budowlane na linii kolejowej E59 między Poznaniem a Wronkami. To kolejny etap prac niezbędnych dla szybkich i bezpiecznych podróży z Poznania do Szczecina. Na stacjach i przystankach będą wygodne i bezpieczne perony, a zmodernizowane tory, sieć trakcyjna oraz system sterowania ruchem kolejowym umożliwi przejazd pociągów na tym odcinku z prędkością do 160 km/h.

Perony  na stacjach i przystankach będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się i wyposażone we wiaty peronowe, nowoczesne oświetlenie, system informacji pasażerskiej. Na antypoślizgowej nawierzchni peronów będą zamontowane ścieżki naprowadzające dla osób niedowidzących i niewidomych.  Dojścia do peronów ułatwią wygodne pochylnie lub nowo wybudowane  przejścia podziemne.

Wymienione będzie ponad 100 km torów i sieci trakcyjnej między Poznaniem a Wronkami. Poprawi się bezpieczeństwo, przepustowość trasy oraz skróci czas przejazdu. Modernizacja 26 przejazdów kolejowo-drogowych, 6 wiaduktów oraz systemu sterowania ruchem kolejowym zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.

Zakończenie prac między Poznaniem Głównym a Szczecinem Dąbie planowane jest pod koniec 2020 r. Modernizacja linii kolejowej E59 między Poznaniem a Wronkami umożliwi przejazd pociągów pasażerskim z prędkością do 160 km/h,  a czas przejazdu najszybszych pociągów skróci się o około 50 min. Pociągi towarowe będą mogły jeździć z prędkością do 120 km/h. Zwiększy się również przepustowość linii. Lokalne Centra Sterowania w Poznaniu i Stargardzie oraz nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym, które  będą dostosowany do ERTMS/ETCS poziom I (Europejski System Sterowania Pociągiem), a także  przebudowa 48 przejazdów kolejowo-drogowych i 18 wiaduktów kolejowych zwiększy bezpieczeństwo na szlaku.  Wybudowanych, zmodernizowanych i przystosowanych do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt zostanie 68 obiektów inżynieryjnych.

W celu skrócenia terminu realizacji projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonały wcześniej roboty torowe między Słonicami a Szczecinem Dąbie za ponad 140 mln zł. Prace rozpoczęły się w czerwcu 2017 r. a zakończyły w maju 2018 r. Wymieniono szyny, podkłady i tłuczeń na prawie 100 km torów.

Prace realizowane są w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków instrumentu „Łącząc Europę”. Całkowity koszt projektu to około 2,2 mld PLN z czego około 1,8 mld pochodzi ze środków Unii Europejskiej. 

Kontynuujemy prace na odcinku Poznań Główny – Wronki