Lepsze podróże koleją między Poznaniem a Wronkami 

24 lutego 2022

Wyższe, kompleksowo wyposażone perony, dostępne dla wszystkich pasażerów, bezpieczne i sprawniejsze przejazdy to m.in. efekt modernizacji linii kolejowej na odcinku Poznań – Wronki. Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. dofinansowanej przez Unię Europejską z instrumentu finansowego CEF, mieszkańcy zyskali szybkie, wygodne i bezpieczniejsze codzienne przejazdy np. do pracy czy szkoły. 

Lepsze podróże z wygodnych stacji i przystanków  

Na trasie z Poznania do Wronek zmodernizowano łącznie 8 stacji i przystanków, m.in. w Pęckowie, Szamotułach, Baborówku, Rokietnicy, Kiekrzu czy Poznaniu Woli. Nowe, wyższe perony ułatwiają wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Są ławki oraz wiaty chroniące przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Jasne oświetlenie, a na wybranych stacjach, np. w Szamotułach monitoring zwiększa bezpieczeństwo po zmroku. Komunikację na peronach ułatwia czytelne oznakowanie oraz antypoślizgowa nawierzchnia ze ścieżkami naprowadzającymi dla osób niewidomych i niedowidzących. Wszystkie obiekty są dostosowywane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Do peronów wygodny dostęp zapewniają pochylnie, a na wybranych stacjach i przystankach przejścia podziemne. 

Szybkość i bezpieczeństwo 

Dzięki modernizacji linii kolejowej na odcinku Poznań – Wronki wzrosło bezpieczeństwo na styku ruchu kolejowego i drogowego. Na przebudowanych 27 przejazdach wymieniono nawierzchnię kolejową i drogową oraz zamontowano nowe zabezpieczenia.  

Sprawne przejazdy na szlaku umożliwia przebudowa 26 mostów, wiaduktów oraz przepustów. Na niemal 50-km odcinku wymieniono tory i sieć trakcyjną oraz rozjazdy, co pozwala na sprawniejsze i bezpieczniejsze przejazdy. Docelowo, po zakończeniu modernizacji linii kolejowej Poznań-Szczecin pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością do 160 km/h.

Prace między Poznaniem a Wronkami realizowane są w ramach modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie. Projekt za ok. 2,7 mld zł jest dofinansowany z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę”.

Kolejnych 5 nowych peronów między Szczecinem a Słonicami zachęca do podróży koleją
Nowe perony i lepszy dostęp do pociągów na linii Poznań - Szczecin