Infografika przedstawiająca stanowisko pracy w Lokalnym Centrum Sterowania (LCS) w Poznaniu

Bezpiecznie na szlaku pod nadzorem Lokalnego Centrum Sterowania

20 września 2019