Słupowa stacja transformatorowa STs-16 w km 16,900, 26.09.2018, Małgorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (2)

23 października 2018