Kierz STACJA, w km 12,909, 26.09.2018, Małgorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (6)

23 października 2018