Słupowa stacja transportowa STs-51 w km 51,010, 25.09.2018, Małgorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (1)

23 października 2018