Słupowa stacja transportowa STs-50 w km 50,210, 25.09.2018, Małgorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (1)

23 października 2018