Słupowa stacja transportowa STs-47-2 w km 47,412, 25.09.2018, Małgorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (2)

23 października 2018