Słupowa stacja transportowa STs-43 w km 43,162, 25.09.2018, Małgorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (1)

23 października 2018