Słupowa stacja transportowa STs-36 w km 36,134, 25.09.2018, Małgorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (1)

23 października 2018