Słupowa stacja transportowa STs-34 w km 34,848, 25.09.2018, Małgorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (2)

23 października 2018