Słupowa stacja transportowa STs-29 w km 29,431, 25.09.2018, Małgorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (2)

23 października 2018