Słupowa stacja transportowa STs-27 w km 27,550, 25.09.2018, Małgorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (2)

23 października 2018