Słupowa stacja transformatorowa STs-20 w km 20,758, 26.09.2018, Małgorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (2)

23 października 2018