Słupowa stacja transformatorowa STs-19 w km 19,923, 26.09.2018, Małgorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (1)

23 października 2018