Stary Klukom Posterunek Osobowy w km 133,629, 23.09.2018, Małogorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A (5)

23 października 2018