Przepust kolejowy w km 133,797 23.09.2018, Małogorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A (1)

23 października 2018