Przejazd kolejowy Dolice km 153,087, 24.09.2018, Małogorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A (1)

23 października 2018