Wiadukt kolejowy w km 173,764, 24.09.2018, Małogorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.(1)

23 października 2018