Wiadukt kolejowy w km 173,187, 24.09.2018, Małogorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

23 października 2018