Wiadukt kolejowy w km 172,541, 24.09.2018, Małogorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A (2)

23 października 2018