Szczecin Zdunowo Posterunek Osobowy w km 192,232, 24.09.2018, Małogorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A (2)

23 października 2018