Przejście pod torami w km 192,348, 24.09.2018, Małogorzata Kazur, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

23 października 2018